21 oktober Zittngsdag 21 oktober 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:30 uur

2019/089/CBE

De examencommissie heeft appellant een sanctie opgelegd wegens het vervalsen van een certificaat

Het CBE van Fontys Hogescholen heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

15:00 uur

2019/098/CBE

De examencommissie van de opleiding Aviation heeft het tentamen Electrical Power Systems wegens fraude ongeldig verklaard en appellante uitgesloten van deelname aan tentamens en andere activiteiten die leiden tot een beoordeling in  de blokken 4 en 5 van het studiejaar 2018- 2019, en gedurende blok 1 van het studiejaar  2019-2020.

Het college van beroep voor de examens van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die uitspraak ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

2019/099/CBE

De examencommissie van de opleiding Aviation heeft het tentamen Electrical Power Systems wegens fraude ongeldig verklaard en appellante uitgesloten van deelname aan tentamens en andere activiteiten die leiden tot een beoordeling in  de blokken 4 en 5 van het studiejaar 2018- 2019, en gedurende blok 1 van het studiejaar 2019-2020.

Het college van beroep voor de examens van d Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die uitspraak ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.