25 oktober Zittingsdag 25 oktober 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:30 uur

2019/106/CBE

De examinator heeft de deelopdracht WOZ-bezwaarschrift, onderdeel van de module ‘Project Werken als bestuurjurist I’ met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Saxion Hogeschool heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

15:00 uur

2019/104/CBE

De examinator heeft het tentamen strafrecht met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft het administratief beroep tegen de beoordeling ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

15:30 uur

2019/161.1/CBE

verzoekster vraagt om in afwachting van de beslissing op het beroep te worden toegelaten tot het onderwijs en tentamens van de opleiding.

2019/161/CBE

De BSA-commissie heeft namens de decaan van de faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica aan verzoekster een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Electrical Engineering.

Het CBE van de Technische Universiteit Delft heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft studente beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.