07 november Zittingsdag 7 november 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:30 uur

2019/100

De faculteitsdirecteur heeft afwijzend beslist op het verzoek van appellant om hem per 1-3-2019 in te schrijven.

Het college van bestuur van  De Haagse Hogeschool heeft het bezwaar van appellant tegen de weigering hem per 1-3-2019 in te schrijven ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15:00 uur

2019/094/CBE

De examencommissie heeft wegens plagiaat twee papers van appellante ongeldig verklaard en haar uitgesloten van deelname aan het desbetreffende vak ‘The State of the European Economy’ gedurende de rest van het studiejaar.

Het college van beroep voor de examens van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

16:15 uur

2019/110/CBE

De examinator heeft het plan van aanpak van appellante tweemaal met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van Fontys Hogescholen heeft het administratief beroep van appellante tegen de beoordelingen ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.