13 november Zittingsdag 13 november 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

10:00 uur

2019/107/CBE

De examencommissie heeft namens het instellingsbestuur  aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding bedrijfskunde.

Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

11:00 uur

2019/124/CBE

De examencommissie heeft een sanctie wegens plagiaat opgelegd.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant wegens termijnoverschrijding kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

11:30 uur

2019/105/CBE

De thesis van appellant is met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft het administratief beroep tegen de beoordeling ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.