18 november Zittingsdag 18 november 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13:45 uur

2019/102.4

Verzoeker vraagt om herziening van uitspraak CBHO 2018/044, gedateerd 5 juli 2018.

14:30 uur

2019/118

De coördinator Sustainable Humanities Scholarship heeft de eerder toegekende beurs teruggevorderd omdat het buitenlands studieprogramma niet is afgerond.

Het college van bestuur van de Universiteit Leiden heeft het bezwaar van appellante tegen de terugvordering ongegrond verklaard.

De coördinator Sustainable Humanities Scholarship heeft de eerdere beslissing herzien en vordert thans de helft van het bedrag terug.

Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

15:30 uur

2019/119/CBE

De toelatingscommissie Geneeskunde heeft appellante niet toegelaten tot de tweede ronde van de selectie voor het zij-instroomprogramma voor de masteropleiding.

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.