22 november Zittingsdag 22 november 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:30 uur

2019/174.1/CBE

verzoeker vraagt om een voorlopige voorziening met het oog op instroming in de opleiding per 1 februari 2019.

2019/174/CBE

Op het verzoek van verzoeker om deel te kunnen nemen aan Nederlandstalig onderwijs in de Master Communicatiewetenschap is door de Graduate School afwijzend gereageerd.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep deel niet ontvankelijk verklaard en zich overigens onbevoegd geacht.

Tegen die beslissing is beroep bij het CBHO ingesteld.

15:00 uur

2019/186.1/CBE

Verzoeker vraagt om in afwachting van de beslissing op het beroep te worden toegelaten tot het onderwijs en tentamens van de opleiding.

2019/186/CBE

De examencommissie heeft aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de HKU heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15:30 uur

2019/184.1

De afdeling AUAS van de Hogeschool van Amsterdam heeft geen verblijfsvergunning voor verzoeker aangevraagd.

Tegen de weigering heeft appellant bezwaar gemaakt. Appellant verzoekt om in afwachting van de beslissing op bezwaar te worden toegelaten tot de opleiding Accountancy.