16 december Zittingsdag 16 december 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:30 uur

2019/170/CBE

De directeur van het domein Business, Finance & Law heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15:00 uur

2019/164/CBE

De examencommissie van de opleiding Leraar Voortgezet Onderwijs van de 2e graad Geschiedenis van het Domein Bewegen en Educatie heeft namens het instellingsbestuur  aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Christelijke Hogeschool Windesheim heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15:30 uur

2019/177/CBE

De examencommissie heeft namens het instellingsbestuur  aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Leraar Voortgezet Onderwijs van de 2e graads in Algemene Economie.

Het CBE van de Christelijke Hogeschool Windesheim heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

16:00 uur

2019/169/CBE

Appellant heeft het vak Rota Criminalis niet behaald. Hij zal dit vak volgend studiejaar opnieuw moeten volgen.

Het CBE van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

2019/168/CBE

De Commissie Studieadvies eerste jaar heeft namens de decaan van de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan appellant een bindend negatief studieadvies gegevens voor de opleiding

Het CBE van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.