18 december Zittingsdag 18 december 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

11:00 uur

2019/125

Op het verzoek van appellante om met toepassing van de hardheidsclausule het lage tarief in rekening te brengen heeft de Directeur Studenten, Onderwijs & Onderzoek afwijzend beslist.

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht heeft het bezwaar van appellante tegen die weigering ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

11:30 uur

2019/195/CBE

De directeur van het Domein TOI heeft appellant namens het instellingbestuur een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Bouwmanagement & Vastgoed.

Het CBE van de Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep tegen het BNSA ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE is beroep bij het CBHO ingesteld.

12:00 uur

2019/187/CBE

De dean van het instituut Bedrijfskunde heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Hanzehogeschool Groningen heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.