20 december Zittingsdag 20 december 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:00 uur

2019/162/CBE

De examencommissie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft afwijzend gereageerd op het verzoek om appellant toe te staan enkele vakken en de scriptie af te ronden op een tijdstip dat afwijkt van het reguliere studieprogramma.

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep tegen die beslissing n ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.