16 januari Zittingsdag 16 januari 2020

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14: 30 uur

2019/170/CBE

De directeur van het domein Business, Finance & Law heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15:15 uur

2019/175/CBE

De examencommissie heeft afwijzend beslist om de gevolgde minor Risico- en crisismanagement te erkennen als passend bij de opleiding Bedrijfskunde.

Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

15:45 uur

2019/116/CBE

De toelatingscommissie Geneeskunde heeft afwijzend beslist op het verzoek tot toelating tot de masteropleiding Geneeskunde.

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.