17 februari Zittingsdag 17 februari 2020

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:30 uur

2019/206

De inschrijving voor de opleiding Bedrijfskunde is geweigerd omdat appellant niet aan de voorwaarden genoemd in de matchingsregeling heeft voldaan.

Het hoofd juridische zaken heeft namens het college van bestuur van de Vrije Universiteit het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15:00 uur

2019/180/CBE

De examencommissie heeft geweigerd  studiepunten toe te kennen voor een gevolgde talencursus Chinees.

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing  ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

16:00 uur

2019/205/CBE

De examinator heeft de essayopdracht Strafrecht met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft het administratief beroep tegen de beoordeling ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.