28 februari Zittingsdag 28 februari 2020

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

10:00 uur

2019/199/CBE

De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek van appellante om te worden toegelaten tot de stage omdat niet alle  studiepunten uit de propedeutische fase zijn behaald.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.