04 juni Zittingsdag 4 juni 2020

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

12:00 uur

2020/037/CBE

De examencommissie Geneeskunde heeft afwijzend beslist op het verzoek om de geldigheidsduur van twee co-schappen te verlengen.

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep tegen de afwijzing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

14:15 uur

2020/026/CBE

Het Co-schap IHK2/3 Interne Geneeskunde is met een onvoldoende beoordeeld en dient voor een periode van 4 weken opnieuw gevolgd te worden.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

15:00 uur

2020/020

Het college van bestuur heeft appellant geschorst van deelname aan de masteropleiding Tandheelkunde en hem de toegang tot de terreinen, gebouwen en voorzieningen van de universiteit ontzegd gedurende de periode 30-8-19 tot 1-3-2020.

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard en niet de gevraagde dwangsom wegens niet tijdig beslissen vastgesteld.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

15:45 uur

2019/217

Op het verzoek om toekenning van het stemrecht als student (joint degree-programma) is door het stembureau afwijzend beslist.

Het college van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven heeft het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

16:30 uur

2019/218

Op het verzoek om het wettelijk collegegeld(tarief) in rekening te brengen voor de opleiding Verpleegkunde is afwijzend beslist.

Het college van bestuur van de HAN heeft het bezwaar van appellante ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.