01 juli Zittingsdag 1 juli 2020

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
De zitting vindt plaats in een zaal van de Raad van State, locatie de Hofstaete, Parkstraat 15-25, 2514 JD Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

10:30 uur

2020/032/CBE

De bachelorscriptie Muziekwetenschap is door de examinator met een 7,5 beoordeeld.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

11.50 uur

2020/048/CBE

De examinator heeft het tentamen Inleiding bestuursrecht met het cijfer 6 beoordeeld.

Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

12.30 uur

2020/041/CBE

De examencommissie van de lerarenopleiding VO heeft namens het instellingsbestuur aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Hogeschool Driestar Educatief heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.