02 juli Zittingsdag 2 juli 2020

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13:30 uur

2020/013/CBE

De examencommissie van de Tilburg Law School heeft namens de decaan aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Fiscaal recht en verwante opleidingen.

Het CBE van de Universiteit van Tilburg heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

14:10 uur

2020/039/CBE

De examencommissie heeft het tentamen wegens fraude ongeldig verklaard en appellant uitgesloten van een herkansing.

Het CBE van Fontys Hogescholen heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing  deels gegrond en deels ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

14:50 uur

2020/016/CBE

De stage in het kader van de opleiding Engineering, specialisatie Engineering, Design and Innovation is volgens app op onjuiste wijze beoordeeld.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

15:30 uur

2020/063/CBE

De examencommissie heeft i.v.m. plagiaat een sanctie opgelegd.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

16:10 uur

2020/052

Op het verzoek tot uitbetaling van een tegemoetkoming i.v.m. 12 maanden bestuurswerkzaamheden voor een studentenvereniging is afwijzend beslist.

Het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft heeft het bezwaar van appellante tegen die weigering ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.