08 juli Zittingsdag 8 juli 2020

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

11:30 uur

2020/071.5

Aan appellante is rangnummer 164 toegekend.

Het college van bestuur van de Vrije Universiteit heeft het bezwaar van appellante ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep bij het CBHO ingediend

13:00 uur

2020/043/CBE

De afstudeerscriptie van appellant is ook na verwerking van de feedback met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

13:45 uur

2019/176

Op het verzoek om vergoeding van de kosten van de toelatingstoets Engelse Taal is afwijzend beslist.

Het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het bezwaar van appellant tegen die weigering kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen die beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

14:25 uur

2020/046/CBE

De examencommissie Industrial Engineering and Management heeft het tentamens wegens plagiaat met een 1 beoordeeld en een sanctie opgelegd.

Het CBE van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het administratief beroep tegen de sanctie ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE van de Rijksuniversiteit Groningen heeft appellantberoep bij het CBHO ingesteld.

2020/047/CBE

De examencommissie Industrial Engineering and Management heeft het tentamens wegens plagiaat met een 1 beoordeeld en een sanctie opgelegd.

Het CBE van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het administratief beroep tegen de sanctie ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE van de Rijksuniversiteit Groningen heeft appellantberoep bij het CBHO ingesteld.

15:15 uur

2020/049/CBE

In verband met een vermoeden van fraude heeft de examencommissie bepaald dat appellante de afstudeerscriptie dient te verdedigen ten overstaan van twee onafhankelijke deskundigen.

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.