27 november Zittingsdag 27 november 2020

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13:00 uur

2020/123/CBE

Op het verzoek om de termijn voor het afstuderen binnen de door appellant gekozen specialisatie te verlengen, dan wel hem vrijstellingen te verlenen voor een andere specialisatie heeft de examencommissie afwijzend beslist.

Het CBE van de Universiteit Maastricht heeft het administratief beroep van appellant deels gegrond, deels ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

13:30 uur

2020/116/CBE

De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek om te mogen starten met het afstuderen.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

14:15 uur

2020/145/CBE

Appellant heeft beroep ingesteld tegen de vastgestelde afstudeerdatum en verzocht om gedeeltelijke restitutie van het collegegeld.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.