03 december Zittingsdag 3 december 2020

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

11:30 uur

2020/159/CBE

Namens het instellingsbestuur is aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding verpleegkunde.

Het CBE van de heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.