09 december Zittingsdag 9 december 2020

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14.00 uur

2020/138

CSI heeft appellant laten weten dat hij ook instellingscollegegeld verschuldigd is over de periode waarin zijn account wegens een betalingsachterstand was geblokkeerd.

Het college van bestuur van De Haagse Hogeschool heeft het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep bij het CBHO ingediend.

14.40 uur

2020/164/CBE

De directeur van het domein Business, Finance & Law heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de bacheloropleiding Finanace & Control.

Het CBE van de heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15.20 uur

2020/151/CBE  2020/147/CBE

De examencommissie heeft wegens fraude tijdens een online tentamen appellantes een sanctie opgelegd.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellantes tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE hebben appellantes beroep bij het CBHO ingesteld.