25 januari Zittingsdag: 25 januari 2021

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13:30 uur

2020/167/CBE

De examencommissie van de Academie Bestuur, Recht & Ruimte heeft appellant wegens (herhaald) plagiaat uitgesloten van alle tentamens en toetsen, voor een periode van 365 dagen.

Het CBE van Saxion Hogeschool heeft het administratief beroep tegen de uitsluiting ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

14:05 uur

2020/153/CBE

Door een onjuiste cijferregistratie heeft verzoekster studievertraging opgelopen.

Op het verzoek om schadevergoeding is door het CBE afwijzend gereageerd.

Het verzoek om schadevergoeding is derhalve bij het CBHO ingediend.

14:45 uur

2020/092/CBE

Tegen de leeruitkomsten van een vijftal onderwijseenheden heeft appellante administratief beroep ingesteld.

Het college van beroep voor de examens van de Assiciate Degree Academie (Onderdeel Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland) heeft de beroepen van appellante niet-ontvankelijk verklaard, deels wegens termijnoverschrijding en deels wegens het ontbreken van de gronden van de beroepen).

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.