04 februari Zittingsdag 4 februari 2021

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

09:30 uur

2020/174

Op het verzoek tot inschrijving is namens het CvB afwijzend beslist.

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar van appellante ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing op bezwaar de weigering is bezwaar gemaakt bij het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam.

10:15 uur

2020/194/CBE 

Appellant is niet toegelaten tot de toelatingstoets voor de premaster omdat zijn cijfergemiddelde niet aan de toelatingseis voldoet.

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

10:55 uur

2020/173/CBE

De examencommissie heeft wegens plagiaat de zelfstudieoefeningen met een 0 beoordeeld.

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.