10 februari Zittingsdag 10 februari 2021

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, , locatie de Hofstaete, Parkstraat 15-25, 2514 JD Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

10:00 uur

2020/191/CBE

De scriptie van appellant is door de examinator met een 6.5 beoordeeld.

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellant wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard,

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

10:45 uur

2020/182/CBE

De examinator heeft de onderwijseenheid Philosophy of the Humanities I met een 6,6 beoordeeld.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen de beoordeling wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

11:25 uur

2020/184/CBE

De examencommissie Masteropleidingen Gezondheidszorg van de Academie Gezondheid en Vitaliteit heeft afwijzend beslist op het verzoek om deel te mogen nemen aan de Performancetoets 2 wegens het ontbreken van een praktijkleerovereenkomst.

Het CBE van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft het administratief beroep tegen de weigering ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.