17 mei Zittingsdag maandag 17 mei 2021

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13:15 uur

Zaak CBHO 2021/032/CBE

De toelatingscommissie heeft bepaald dat appellant 5 onderdelen van de bacheloropleiding dient af te ronden om de actualiteit van een eerder diploma aan te tonen.

Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

14:00 uur

Zaak CBHO 2021/038/CBE

De examencommissie heeft appellant wegens het plegen van plagiaat een sanctie opgelegd. Het cbe heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

14:45 uur

Zaak CBHO 2021/017/CBE

Op het verzoek om toelating tot het tweede jaar van de opleiding Geneeskunde heeft de examencommissie namens de decaan afwijzend beslist.

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

15:30 uur

Zaak CBHO 2021/027

Voor de opleiding Research Master Religious Studies dient appellante het hoge instellingscollegegeldtarief te betalen, het beroep op de hardheidsclausule is afgewezen.

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar van appellante ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.