16 juni Zittingsdag 16 juni 2021

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

10:15 uur 

2020/170/CBE

De voorzitter van de examencommissie heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het daartegen ingestelde administratief beroep gegrond verklaard en die beslissing vernietigd.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

2021/043/CBE 

De examencommissie heeft, na een beslissing van het CBE, opnieuw namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Leraar VO 2e graad Natuurkunde.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het daartegen ingestelde administratief beroep gegrond verklaard en die beslissing vernietigd.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

11:00 uur 

2021/020/CBE

Twee toetsen van het onderzoekspracticum zijn door de examinator met een onvoldoende beoordeeld. Appellant is uitgesloten van verdere deelname een het vak en van het masterscriptietraject.

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissingen ongegrond  verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

12:00 uur

2021/040

Op het verzoek om gedurende het studiejaar 2020-2021 collegegeldvrij te morgen besturen is afwijzend beslist omdat het verzoek te laat is ingediend.

Het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep bij het CBHO ingediend.

12:40 uur

2021/034

De examinator heeft appellante toegang tot de groep ten behoeve van de module Kritische Blik ontzegd.

Het college van bestuur van de Hogeschool Leiden heeft het bezwaar van appellante niet-ontvankelijk  verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.