18 juni Zittingsdag 18 juni 2021

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

10:30 uur

2021/042

Op het verzoek om vermindering/kwijtschelding van een deel van het instellingscollegegeld omdat nog slechts één onderdeel gevolgd hoeft te worden, is afwijzend beslist.

Het college van bestuur van de Vrije Universiteit heeft het bezwaar van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard,

Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

11:10 uur

2021/041/CBE

De directeur van het domein Onderwijs en Innovatie heeft namens het instellingsbestuur aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrek voor de opleiding Leraar Basisonderwijs Duaal.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

11:50 uur

2021/031/CBE

De examinatoren hebben appellante medegedeeld dat zij het vak juridisch academische vaardigheden niet heeft behaald.

Het CBE heft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

12:30 uur

2021/024/CBE

De toelatingscommissie heeft een verzoek van appellant om toegelaten te worden tot de masteropleiding Marketing (Analytics & Data Science) afgewezen.
Het CBE van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het hiertegen door appellant  ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het CBE heeft appellant beroep bij het College ingesteld.