21 juni Zittingsdag 21 juni 2021

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:30 uur

CBHO 2021/053/CBE

De Commissie Bijzondere Toelatingen heeft afwijzend beslist op het verzoek om toelating tot de bacheloropleiding Social Work op basis van een door haar afgelegde capaciteitentest. 

Het college van beroep voor de examens heeft het daartegen ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

15:15 uur

CBHO 2021/046

Op het verzoek tot (postpropedeutische) instroom in de bacheloropleiding Diergeneeskunde is afwijzend beslist.

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht heeft het bezwaar van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

16:00 uur

CBHO 2021/049/CBE

De examencommissie heeft wegens fraude het digitale tentamen Goederenrecht ongeldig verklaard en appellant uitgesloten van een herkansing tot 1-1-2022.

Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.