30 juli Zittingsdag 30 juli 2021

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:30 uur

2021/059/CBE

De examencommissie heeft het tentamen Organization Theory wegens fraude ongeldig verklaard en appellant uitgesloten van tentamens gedurende de rest van het studiejaar.
Het CBE van de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

15:15 uur

2021/058

Op het verzoek om, in verband met een gewijzigde verblijfsvergunning, met terugwerkende kracht voor het gehele studiejaar het wettelijk collegegeld in rekening te brengen, is namens het college van bestuur afwijzend beslist.
Het college van bestuur van de Vrije Universiteit heeft het bezwaar van appellante tegen de afwijzing ongegrond verklaard.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.