24 september Zittingsdag 24 september 2021

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:00 uur

2021/072/CBE

De examencommissie heeft wegens fraude bij de onderwijseenheid Afstudeeropdracht een sanctie opgelegd.
Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep tegen de beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

14:40 uur

2021/009

De Centrale studentenadministratie heeft namens het college van bestuur beslist dat appellante € 8.100 verschuldigd is voor de inschrijving in de bacheloropleiding Geschiedenis.

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep bij het College ingesteld.

15:10 uur

2021/056/CBE

De examencommissie heeft het (thuis-)tentamen Philosohy of Science wegens fraude ongeldig verklaard. 

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.