02 december Zittingsdag 2 december 2021

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

12.00 uur

2021/145.1/CBE

Het werkstuk Vakdidactiek is wegens fraude/plagiaat ongeldig verklaard en verzoeker is uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende herkansing 
Het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft nog niet beslist op het administratief beroep van verzoeker; op het verzoek om een voorlopige voorziening is afwijzend beslist.

Verzoek tot voorlopige voorziening:
Verzoeker vraagt het CBHO om vooruitlopend op de beslissing op het administratief beroep het werkstuk te laten beoordelen als ware er geen plagiaat gepleegd.

13.00 uur

2021/108.3

Het wrakingsverzoek is gericht tegen het lid die het beroep op de zitting van 4 november 2021 heeft behandeld.

14.00 uur

2021/125

Namens het college van bestuur is wegens te late aanmelding afwijzend beslist op het inschrijvingsverzoek voor de opleiding verpleegkunde.
Het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam heeft het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.
Tegen de afwijzing heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

14.45 uur

2021/113

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft appellant voor vier maanden financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds toegekend. 
Bij de beslissing op bezwaar heeft het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar gegrond verklaard, de primaire beslissing herroepen, het verzoek om financiële ondersteuning afgewezen en de al toegekende ondersteuning niet teruggevorderd.
Hiertegen heeft appellant  beroep bij het CBHO ingesteld.
 

15.20 uur

2021/121/CBE

De examencommissie  Informatica heeft het tentamens Hadithwetenschappen ongeldig verklaard en appellant uitgesloten van de herkansing voor de onderwijseenheid en van alle toetsen en tentamens gedurende het studiejaar 2021-2022.
Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellant  ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

16.00 uur

2021/100/CBE

Appellant verzoekt het CBHO om de hogeschool te veroordelen tot vergoeding van door studievertraging als gevolg van onrechtmatige besluitvorming geleden schade ten bedrage van € 25.000,--.