20 december Zittingsdag maandag 20 december 2021

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

11:15 uur

CBHO 2021/151.1

In verband met het voornemen een ordemaatregel op te leggen heeft de directeur van de Willem de Kooning Academie verzoeker gedurende het onderzoek naar de gedragingen de toegang tot de gebouwen en terreinen van de Hogeschool Rotterdam ontzegd.
Tegen die beslissing heeft verzoeker bezwaar gemaakt.

Verzoek voorlopige voorziening:Verzoeker vraagt om in afwachting van de beslissing op het bezwaar te worden toegelaten tot het terrein en de gebouwen van de Hogeschool. 

12:00 uur

CBHO 2021/153

Het hoofd Centrale Studentenadministratie heeft afwijzend beslist op het verzoek tot inschrijving voor de opleiding sociologie omdat verzoekster niet heeft deelgenomen aan de studiekeuzeactiviteit.
Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft verzoekster beroep ingesteld bij het CBHO en verzocht om een voorlopige voorziening.

CBHO 2021/153.1

Verzoekster vraagt om in afwachting van de beslissing op het beroep te worden toegelaten tot het onderwijs en tentamens van de opleiding.

13:30 uur

CBHO 2021/128

Het Hoofd centrale studentenadministratie heeft namens het college van bestuur de inschrijving van appellant voor de opleiding Kunstmatige Intelligentie geweigerd omdat appellant zich niet tijdig heeft aangemeld en niet heeft deelgenomen aan de matchingactiviteit.
Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht heeft het bezwaar van appellant tegen de weigering ongegrond verklaard,
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

14:15 uur

CBHO 2021/119

De centrale studentenadministratie heeft namens het CvB afwijzend beslist op het verzoek om het instellingscollegegeld deels te restitueren nu wegens COVID-19 het onderwijsprogramma niet geheel werd aangeboden.
Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar van appellante tegen de afwijzing ongegrond verklaard.
Tegen  de beslissing op bezwaar heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

14:50 uur

CBHO 2021/124/CBE

De examencommissie Erasmus School of Health Policy & Management heeft de integratieopdracht ongeldig verklaard wegens fraude (plagiaat) en een waarschuwing geregistreerd.
Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het beroep gegrond verklaard en de examencommissie veroordeeld  tot betaling van een proceskostenvergoeding.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante, voor wat betreft de hoogte van de proceskostenvergoeding,  beroep bij het CBHO ingesteld.

15.30 uur

CBHO 2021/103

Bij beslissing van 26  februari  is appellante op basis van de score 5 punten toegelaten tot de tweede ronde van de selectie. 
Het college van bestuur van de Vrije Universiteit heeft het bezwaar van appellant tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.