17 januari Zittingsdag maandag 17 januari 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13:30 uur

2022/003.1 t/m 2022/009.1

Casusomschrijving: 

Wegens overtreding van de gedragscode heeft de decaan ordemaatregelen getroffen en bekendmaking aangekondigd.
Tegen die beslissingen heeft appellant bezwaar gemaakt bij het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.

Verzoek voorlopige voorziening: 

Verzoeker vraagt om in afwachting van de beslissing op het bezwaar door het college van bestuur van de Universiteit Utrecht alle maatregelen op te schorten en hem volledige toegang tot de gebouwen en tot het onderwijs en tentamens van de opleiding te verlenen.