28 januari Zittingsdag vrijdag 28 januari 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

12.00 uur

2021/131/CBE 

De examencommissie heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Finance & Control.
Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

12.40 uur

2021/149/CBE

De examinator heeft deel 1 van het tentamen Integratiepracticum met een 7 beoordeeld.
Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep van appellant tegen de deelbeoordeling niet-ontvankelijk verklaard.
De examinator heeft het practicum met een onvoldoende de beoordeeld nu niet alle onderdelen zijn afgerond.
Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep tegen die uitslag niet-ontvankelijk verklaard.
Tegen beide uitspraken van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

14.00 uur

2021/141/CBE

De commissie voor de examens heeft het onlinetentamen Cultuurgeschiedenis van de Oudheid ongeldig verklaard omdat appellant niet gedurende de volledige tijd in beeld was. 
Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

14.45 uur

2021/132/CBE

De examinator heeft onderdelen van  de onderwijseenheid Course Seminar Economics of the Public Sector met een onvoldoende beoordeeld.
De examencommissie van de Erasmus School of Economics heeft afwijzend beslist op het verzoek om een herkansing.
Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen de beoordelingen niet-ontvankelijk verklaard en ongegrond voor wat betreft de geweigerde herkansing. 
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

15.30 uur

2021/130/CBE

De examinator heeft het tentamen Artistic Research 2 met een 8,5 beoordeeld.
Het CBE van Hogeschool Codarts Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.