25 februari Zittingsdag 25 februari 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13.45 uur

2021/144/CBE

De BSA-commissie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft namens de decaan aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Business Administration.
Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

14.30 uur

2022/010/CBE

De examinator heeft het co-schap Psychiatrie met een onvoldoende beoordeeld.
Het CBE van de EUR heeft het administratief beroep tegen de beoordeling ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

15.10 uur

2022/011/CBE

De examencommissie heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Bestuurskunde.
Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.