30 maart Zittingsdag woensdag 30 maart 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13.45 uur

2022/020/CBE

De deelexamencommissie Geneeskunde heeft het verzoek van appellante om de geldigheid van haar studieresultaten te verlengen afgewezen.

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellante ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

14.30 uur

2021/162/CBE

De examencommissie ESL heeft afwijzend beslist op het verzoek om een tussentijdse herkansing voor het tentamen Goederen- en insolventierecht.
Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

15.05 uur

2021/139/CBE

Het bestuur van de Faculteit Geneeskunde heeft afwijzend beslist op het verzoek om toelating tot de masteropleiding Farmacie.
Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.