25 april Zittingsdag maandag 25 april 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:30 uur 

2022/025/CBE

Ondanks het verzoek om niet over te gaan tot afgifte van het diploma is aan appellante het getuigschrift verstrekt. De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek om dit ongedaan te maken.
Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen de weigering  ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld.
 

15:10 uur

2022/033/CBE

De examencommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft namens het faculteitsbestuur aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Engelse taal en cultuur.
Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.
 

15:45 uur

2022/023

Namens het college van bestuur is afwijzend beslist op het verzoek tot inschrijving voor de opleiding International Social Work.
Het college van bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft het bezwaar van appellante tegen die weigering ongegrond verklaard.
Tegen de beslissing van het college van bestuur  heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.