02 juni Zittingsdag donderdag 2 juni 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13:45 uur

2022/039 

Via Studielink is namens het college van bestuur aan appellant gemeld dat hij voor de inschrijving voor de opleiding geschiedenis instellingscollegegeld verschuldigd is ad € 7316,- .
Het college van bestuur heeft het bezwaar van appellant tegen de wijziging van het tarief ongegrond verklaard.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep bij het College ingesteld.