13 juni Zittingsdag maandag 13 juni 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:00 uur

2022/041/CBE

De examinator heeft onderwijseenheid MK2.1 beoordeeld.
Het college van beroep voor de examens van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep tegen de beoordeling wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

15:10 uur

2022/031

Namens het college van bestuur is afwijzend beslist op het verzoek van appellante om inschrijving tegen het wettelijk collegegeldtarief. 
Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar tegen de afwijzing niet-ontvankelijk verklaard omdat het gaat om een herhaald verzoek.
Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.