24 juni Zittingsdag vrijdag 24 juni 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

10:00 uur

2022/043/CBE

In verband met het ontbreken van een belang wegens een BNSA heeft de examencommissie van de Faculteit Management & Organisatie het verzoek van appellante om een extra herkansing afgewezen.
Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

10:35 uur

2022/060/CBE

De examencommissie van het Institute for People & Business van de Hogeschool Utrecht heeft een verzoek tot inschrijving van appellant voor het hertentamen Open vragen casuïstiek afgewezen. 
Het CBE heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld. 

11:10 uur

2022/044/CBE

De bachelorthesis voor de opleiding Business Administration is na een herkansing met een onvoldoende beoordeeld.
Het CBE van Universiteit van Amsterdam de heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.