30 juni Zittingsdag donderdag 30 juni 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

12:00 uur 

2022/031

Namens het college van bestuur is afwijzend beslist op het verzoek van appellante om inschrijving tegen het wettelijk collegegeldtarief. 
Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar tegen de afwijzing niet-ontvankelijk verklaard omdat het gaat om een herhaald verzoek.
Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

13:30 uur

2022/057/CBE

De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek om herbeoordeling van een aangepaste masterscriptie.
Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellant tegen die weigering ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

14:10 uur

2022/040/CBE

Wegens het vermoeden van fraude is het tentamen Logic and Sets ongeldig verklaard, is een voorwaardelijke sanctie opgelegd en heeft de examencommissie besloten het CvB te adviseren de inschrijving te beëindigen.
Het CBE van de VU heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissen (deels) ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het College ingesteld.