04 juli Zittingsdag maandag 4 juli 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld. 

13:30 uur

2022/059/CBE

De examencommissie heeft een verzoek van appellante om haar ontheffing te verlenen van de ingangseisen van de derdejaars stage afgewezen. Het CBE heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

14:05 uur

2022/050/CBE

Na de uitspraak van 28 januari 2022 (CBHO 2021/058) heeft het CBE van de Vrije Universiteit opnieuw afwijzend beslist over het toekennen van een iudicium op basis van een beroep op de hardheidsclausule. 

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard. 

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

14:40 uur

2022/069/CBE

Appellant is het cijfer 2 voor het tentamen Bestuursprocesrecht toegekend. 
Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
Tegen deze belissing heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.