13 juli Zittingsdag woensdag 13 juli 2022

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

10:00uur

CBHO 2022/035/CBE

De examinatoren hebben de masterscriptie voor wat betreft het onderzoek met een 6,5 beoordeeld en met een 6,0 voor de rapportage.  
Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep van appellant tegen deze beoordelingen ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

10:35uur

CBHO 2022/053/CBE

De examencommissie heeft geweigerd appellant een alternatief tentamen van de onderwijseenheid Chemische Reactorkunde en extra eindtoetsen te bieden. 
Het CBE van de Technische Universiteit Eindhoven heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.