25 augustus Zittingsdag donderdag 25 augustus 2022

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13:00 uur

CBHO 2022/098.5

Appellant is namens het college van bestuur van de Universiteit Utrecht een rangnummer toegekend in het kader van de decentrale selectieprocedure voor de bacheloropleiding Geneeskunde. 
Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.