26 augustus Zittingsdag vrijdag 26 augustus 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

11:00uur

CBHO 2022/075/CBE

De examencommissie BDK-HRM van de Academie voor HRM en Bedrijfskunde van Avans Hogeschool heeft een verzoek van appellant om herbeoordeling dan wel extra herkansing van de toets HBBD H06 STA Stage afgewezen.
Het CBE heeft hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.
Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

11:35uur

CBHO 2022/095/CBE

De examencommissie Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen heeft een verzoek van appellant om ontheffing van de instapvoorwaarden voor stage afgewezen en appellant medegedeeld geen reden te hebben om te twijfelen aan de kwaliteit van de wiskundetoets. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep niet-ontvankelijk verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

13:00uur

CBHO 2022/054

Namens het CvB is aan appellante bericht dat zij het instellingscollegetarief verschuldigd is.
De Directeur van de Dienst Finance & Control heeft namens het college van bestuur van Zuyd Hogeschool het bezwaar van appellante ongegrond verklaard.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO

13:45uur

CBHO 2022/100.5

Namens het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam is de inschrijving van appellant voor de bacheloropleiding Information Sciences wegens ernstige fraude per 1 februari 2022 definitief beƫindigd. Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

15:15uur

CBHO 2022/101.5

Namens het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam is appellante een rangnummer toegekend in het kader van de decentrale selectieprocedure voor de bacheloropleiding Geneeskunde, studiejaar 2022-2023. Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellante gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.