21 september Zittingsdag woensdag 21 september 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

10.30 uur

2022/117.5

Namens het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam is appellante het rangnummer 431 toegekend in het kader van de decentrale selectie voor toelating tot de bacheloropleiding Geneeskunde voor het studiejaar 2022-2023. Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellante gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.   

11.05 uur

2022/110.5

Appellant is medegedeeld dat hij een 2,5 behaald voor de cognitieve toets van de toelatingsprocedure voor de verkorte bacheloropleiding Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en dat hij daarmee niet tot de opleiding is toegelaten. Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.