30 september Zittingsdag vrijdag 30 september 2022

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

12.45 uur

2022/096

De wetenschappelijk directeur van het Zernike Instituut heeft geweigerd appellant een beurs te verstrekken voor deelname aan de masteropleiding Nanoscience. Het college van bestuur van de Rijkuniversiteit Groningen heeft zich onbevoegd verklaard om van het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar kennis te nemen. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

13.30 uur

2022/071.4

Verzoeker vraagt om herziening van de uitspraak van het CBHO van 26 mei 2021 in zaak nr. 2021/010.

14.05 uur

2022/056/CBE

De examencommissie heeft een verzoek van appellant om aan de Voortgangstoets te mogen deelnemen, afgewezen.
Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.  

2022/068

Appellant is niet toegelaten tot de bacheloropleiding Geneeskunde. 
Het CvB van de Universiteit Leiden heeft het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 
Hiertegen heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO. 

15.05 uur

2022/073/CBE

Verzoeken van appellant om toetsen in het studiejaar 2021-2022 online te mogen maken zijn door de  deelexamencommissie domein Technology, Water & Environment van de HZ University of Applied Sciences afgewezen.

Het CBE heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep gedeeltelijk ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.