09 november Zittingsdag woensdag 9 november 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13.30uur

CBHO 2022/116/CBE

Appellante is het cijfer 5 toegekend voor het vak SL4245 Schoolpracticum Basis Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

14.05uur

CBHO 2022/125/CBE

De examinatoren van het vak Advanced Programming hebben beslist dat appellante in een mondelinge toelichting onvoldoende heeft aangetoond dat zij de voor dat vak ingeleverde code zelf heeft geschreven. De examencommissie heeft beslist dat appellante op 22 augustus 2022 een herkansing voor dat vak heeft. Het college van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft beslist op het door appellante tegen deze beslissingen ingestelde administratief beroep. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.   

14.40uur 

CBHO 2022/115/CBE

De examencommissie bachelor Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht heeft een verzoek van appellante afgewezen om tentamens thuis op haar 34 inch ultrawide beeldscherm te mogen afleggen. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep gegrond verklaard, de beslissing van de examencommissie vernietigd, de gevolgen van die beslissing in stand gelaten, de examencommissie opgedragen het aanvullende verzoek van appellante om op de campus op een 43-inch beeldscherm tentamens te mogen afleggen door te sturen naar het bevoegde orgaan en bepaald dat binnen zes weken een beslissing op het aanvullende verzoek moet worden genomen. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.