14 november Zittingsdag maandag 14 november 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13:45uur

CBHO 2022/031

Namens het college van bestuur is afwijzend beslist op het verzoek van appellante om inschrijving tegen het wettelijk collegegeldtarief. 
Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar tegen de afwijzing niet-ontvankelijk verklaard omdat het gaat om een herhaald verzoek.
Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld

14:30uur

CBHO 2022/122/CBE

De examencommissie van het Leiden Institute for Advanced Computer Science van de Universiteit Leiden heeft appellant een sanctie opgelegd wegens fraude bij de ingeleverde opdracht voor het vak Reinforcement Learning. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

15:05uur

CBHO 2022/131/CBE

De examencommissie van de Graduate School of Humanities van de Universiteit van Amsterdam heeft appellant een sanctie opgelegd wegens het plegen van plagiaat in een werkstuk voor het vak History and Philosophy of the Humanities. Hiertegen heeft appellant administratief beroep ingesteld bij het college van beroep voor de examens. Appellant heeft beroep bij het CBHO ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op het administratief beroep. Hangende dit beroep heeft het college van beroep voor de examens het administratief beroep gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing is voor appellant van rechtswege een beroep ontstaan.