25 november Zittingsdag vrijdag 25 november 2022

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

11:00uur 

CBHO 2022/128/CBE

De examinator heeft de door appellant afgelegde toets Medische consultvoering-communicatie opnieuw met het cijfer 5 beoordeeld. Het college van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.    

11:30uur

CBHO 2022/114

Namens het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam is appellante het rangnummer 595 toegekend in het kader van de decentrale selectie voor toelating tot de bacheloropleiding Geneeskunde voor het studiejaar 2022-2023. Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellante gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appelante beroep bij het CBHO ingesteld.    

12:00uur

CBHO 2022/140/CBE

De examencommissie van het Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie heeft het verzoek van appellant om een extra tentamenkans voor de cursus CMDGPR02 (Graduation Project) afgewezen.
Het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep tegen deze afwijzing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

12:30uur

CBHO 2022/092/CBE

De examencommissie van de opleiding Social Work van de Hogeschool van Amsterdam heeft de toetsing van het assessment jaar 2 aangepast en appellante in het studiejaar 2021 2022 tweemaal de gelegenheid geboden om een portfolio in te leveren en een assessment af te leggen. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep gegrond verklaard en de examencommissie opgedragen tot een herbeoordeling van het op 20 augustus 2020 afgenomen assessment. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld. 

13.00uur

CBHO 2022/093

Het college van bestuur van de RUG heeft zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van een bezwaar van appellant tegen beperking van de toegang tot de universiteitsbibliotheek. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.