01 december Zittingsdag donderdag 1 december 2022

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14.30 uur

2022/148

Namens het college van bestuur is appellant geïnformeerd dat de in gebreke stelling van het instellingsbestuur van de Rijkuniversiteit Groningen, vanwege het niet tijdig beslissen op bezwaar, prematuur is.
Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 

Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.  

15.05 uur

2022/151.5/CBE

De examinatoren voor het Synthesis Assignment Project van de opleiding Software Engineering aan Fontys Hogescholen hebben appellant de beoordeling ‘beginning’ gegeven. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.