09 december Zittingsdag vrijdag 9 december 2022

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13.00 uur

2022/127

Verzoeker is per 6 juli 2022 de toegang tot zijn Hanze-account ontzegd wegens onacceptabel taalgebruik in e-mailverkeer met één van de partners van de hogeschool. Hangende de bezwaarprocedure heeft verzoeker beroep bij het CBHO ingesteld, omdat zijn bezwaar volgens hem ongegrond is verklaard. Hangende het beroep is zijn bezwaar ongegrond verklaard en is de geldigheidsduur van de maatregel op drie maanden gesteld.  

13.45 uur

2022/136

Namens het college van bestuur is een verzoek van appellant afgewezen om toepassing van de hardheidsclausule met betrekking tot de hoogte van het collegegeld. Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld. 

14.30 uur

2022/112

Namens het college van bestuur van Tilburg University is appellante medegedeeld dat haar verblijfsvergunning zal worden geregistreerd bij de IND. Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellante gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.